October 29th


Seminarium „Lud bez ziemi?”

żydowskie nacjonalizmy i europejskie państwa narodowe

Serdecznie zapraszamy na seminarium towarzyszące bieżącemu semestrowi Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego poświęconemu problematyce nacjonalizmów. Jest ono otwarte dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką tak w wymiarze historycznym, jak i współczesnym (i nie tylko w kontekście żydowskim).

Seminarium będzie miało formułę wykładu połączonego z dyskusją nad zaproponowanymi przez prowadzącego krótkimi tekstami, które stanowić mają punkt wyjścia dla dyskusji nad szerszą tematyką seminarium.

Termin: 29 października (niedziela), g. 11:00.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]. Po rejestracji prześlemy lektury na seminarium.

Prowadzący:

Joseph Grim Feinberg – antropolog i filozof, pracownik Instytutu Filozofii Czeskiej Akademii Nauk, autor prac na temat nacjonalizmu, idei „ludu/narodu”, teorii krytycznej, pieśni rewolucyjnych. Jego książka „The Paradox of Authenticity” ukaże się wiosną 2018 nakładem University of Wisconsin Press. Redaktor naczelny Contradictions/Kontradikce: A Journal for Critical Thought pisma poświęconego środowo- i wschodnioeuropejskiej myśli krytycznej. Jest również publicystą współpracującym z różnymi mediami, m.in. w „Political Critique”. Jego teksty ukazywały się po angielsku, czesku, słowacku, niemiecku i polsku.

UWAGA! Seminarium odbywa się w języku angielskim, wymagana jest co najmniej bierna znajomość języka. Pełny jego opis znajdą Państwo poniżej.

“A People without a Land”?

The Jewish National Movement and the European Nation-States

Jewish nationalism is sometimes considered to be among the world’s oldest expressions of national sentiment, and the Jews’ struggle against ancient Roman domination became seen by many as a prototype for later national liberation struggles. Yet modern Jewish nationalism appeared relatively late, after other nationalist movements had already begun to carve up the European continent, creating new mono-national states out of old multiethnic empires. In this context, advocates of the Jewish nation faced a problem: modern European nationalism aimed at the creation of states as the institutional guarantee of national culture, but a nation whose population was dispersed over large territory had difficulty laying claim to any particular land. But because precisely because Jews were viewed by many as a threat to the successful establishment of homogeneous nation-states, discrimination against Jews took on increasingly violent forms. Jewish activists were therefore faced with the challenge of defending Jewish life and culture in a context that set aside no clear place for them. In the context of the new Europe, they appeared as a nation without a country.

This seminar will explore the variety of responses to this situation given by the emerging Jewish national movement, ranging from the search for a territory where Jews could set up their own nation-state, through demands for cultural autonomy within existing nation-states, to the rejection of the very principle of nation-states.

Deadline: 29 October (Sunday) 11:00

Please contact us at [email protected]. After registration, we will send you a textbook for the seminar.

Joseph Grim Feinberg – a researcher at the Philosophy Institute of Czech Academy of Sciences, Joseph Grim Feinberg has written on nationalism, the concept of “the people,” labor songs, and critical social theory. His book The Paradox of Authenticity is due to be published spring 2018 by the University of Wisconsin Press. He is also editor-in-chief of Contradictions/Kontradikce: A Journal for Critical Thought a journal devoted to Central and Eastern European traditions of critical though. He has also published extensively in non-academic media, including Political Critique.

 Facebook Event Page