Strona internetowa http://politicalcritique.org/ jest administrowana przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10, lok. 3, 00-113 Warszawa, NIP 701-000-25-99, KRS 0000242083.

Darowizny można przekazać, dokonując dobrowolnych wpłat na konto: Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego

Wpłata na konto walutowe / EUR or USD:
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
PL 28 1750 0009 0000 0000 3987 3575 (USD)
PL 06 1750 0009 0000 0000 3987 3583 (EUR)
SWIFT: RCBWPLPW

Tytuł przelewu powinien brzmieć:

„Darowizna na rzecz Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego”.

Otrzymane darowizny Stowarzyszenie przeznaczy na działalność statutową, a w szczególności na

1) działalność na rzecz kultury

2) działalność naukową oraz w zakresie edukacji, oświaty i wychowania

3) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich

4) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane sąza pośrednictwem Dotpay.pl

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich)

Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące serwisu. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym, na adres Stowarzyszenia, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Administratora.