The website www.politicalcritique.org

Strona internetowa www.krytykapolityczna.pl jest administrowana przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10 lok. 3, 00-013 Warszawa, NIP 701-000- 25-99, KRS 0000242083.

Płatności online:

Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Stowarzyszenia w celu wsparcia jego działalności statutowej.

Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych dotpay.pl. Przekierowanie do dotpay.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.

Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN).